În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră, precum și cu deciziile Comisiei Europene de aprobare a programului (29.07.2008) și de prelungire a perioadei de implementare a Programului Operațional Comun România-Ucraina- Republica Moldova (18.12.2015, respectiv 8.12.2016), perioada de execuție a acestui program se va încheia la data de 31 decembrie 2019.

Întrucât contractele de rambursare a cofinanțării pot fi încheiate numai în perioada de execuție a programului, beneficiarii sau partenerii instituţii publice ori organizaţii neguvernamentale din România care au derulat proiecte finanțate prin Programul România-Ucraina-Republica Moldova vor transmite Autorității de Management solicitările de rambursare a cofinanțării până la data de 1 noiembrie 2019, astfel încât acestea să poată fi procesate până la finalul perioadei de implementare a programului, respectiv 31 decembrie 2019. Solicitările primite după aceasta dată nu vor mai fi procesate.

25.09.2019

Return to Top ▲Return to Top ▲