FAQ

Întrebări Răspunsuri
  1. Ce limbă trebuie folosită pentru elementele de identitate vizuală când se elaborează materiale promoționale/materiale informative în două sau trei limbi?
Regula este aceea că se folosește pentru elementele de identitate vizuală aceeași limbă în care este scris materialul.Dacă se elaborează materiale promoționale/informative în două sau trei limbi, elementele vizuale trebuie scrise in engleză.
  1. Care sunt cerințele de vizibilitate pentru websit-uri realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova?
Minimum trebuie introduse link-uri către site-ul programului, și către cel al Comisiei Europene, se vor regăsi toate elementele vizuale conform Secțiunii 6,   Anexa 3 din Manualul de vizibilitate al Programului.
  1. Când se organizează un eveniment (sesiune de training, conferință, seminar) în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova, care sunt elementele de identitate vizuală ce trebuiesc folosite?

 

 

Următoarele elemente de identitate vizuală trebuie să apară pe toate materialele elaborate în cadrul oricărui eveniment public pentru ca participanții să cunoască faptul că acestea sunt finanțate de către Uniunea Europeană, prin intermediul Programului Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova:

–      Steagul Uniunii Europene;

–       Logo Program;

–       Adresa web a Programului;

–       Fraza cheie;

–       Denumirea completă a Programului;

–       titlul și codul proiectului

  1. Ce limbă trebuie folosită pentru etichetele ce trebuiesc puse pe vehicule/echipamente achiziționate în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova?
Etichetele pentru vehicule/echipamente/mobilier trebuiesc elaborate în limba engleză și în limba beneficiarului/partenerului de grant.
  1. Unde se găsesc elementele de identitate vizuală traduse în română și ucraineană?
Traducerea oficială în cele două limbi a elementelor de identitate vizuală aprobată de Autoritatea Comună de Management se găsește pe site-ul Programului la adresa web:http://www.ro-ua-md.net//programme/visual-identity/ .
  1. Pot fi folosite sumele transferate de Autoritatea de Management la nivel de proiect, de parteneri conform nevoilor lor curente (unul din parteneri are o capacitate de cheltuire mai scăzută la un moment, iar un altul are nevoie de fonduri adiționale pentru derularea activităților, până la următoarea tranșă de finanțare).
Autoritatea de Management a primit astfel de cereri pentru realocare între parteneri a distribuției sumelor, pentru a asigura continuarea eficientă a activitățilorAutoritatea de Management este de acord în principiu cu această măsură, pentru distribuția resurselor în procesul de implementare.În orice caz Beneficiarii au fost instruiți despre faptul ca Autoritatea de Management trebuie doar informată de aceste măsuri luate, cît si despre ajustările financiare de distribuție a fondurilor între partenerii din proiect ce trebuie operate înainte de încheierea activităților și astfel să conducă la respectarea calendarului și finalizării acestora.
  1. Cum pot fi folosițe sumele pentru situații neprevăzute?
Sumele incluse în acest capitol pot fi folosite în baza unei justificări temeinice, inclusă într-un act adițional la contractul de grant.
  1. Care sunt reglementările ce trebuie aplicate în cazul construirii unei clădiri(ex:normative tehnice), de către beneficiarul de finanțare?
Pentru a obține autorizația de construcție, legislația din țara în care se realizează investiția trebuie să fie respectată. În același timp, prevederile contractului de finanțare nerambursabilă (inclusiv cererea inițială) ar trebui să fie verificate, cu scopul de a evalua respectarea cerințelor actuale ale investițiilor cu contractul de grant.
  1. Pot bunurile achiziționate în cadrul unui proiect să fie transferate de la un partener la altul?
Bunurile achiziționate pot fi transferate de la un partener la altul, în condițiile prevăzute în contractul de grant (cererea de finanțare, prevederi relevante din cadrul condiții speciale / generale).Secretariatul Tehnic Comun și Autoritatea Comună de Management trebuie să fie informați, în mod corespunzător.
    10.Care sunt cele mai frecvente erori ale beneficiarilor care au condus la neeligibilitatea cheltuielilor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Sume raportate nejustificate sau justificate doar partial de documente support;- Depasirea limitelor valorice ale liniilor bugetare;- Depasirea ratei unitare sau nerespectarea numarului de unitati prevazut in cadrul fiecarei linii bugetare;

– Solicitare decontare TVA in situatiile in care partenerii respectivi sunt scutiti de la plata aceastei taxe;

– Pierderile din diferentele de curs valutar raportate;

– Nerespectarea legislatiei nationale privind valorile stabilite pentru deplasari interne si externe in cadrul institutiilor publice;

– Salarii platite pentru un numar de ore mai mare decat cel lucrat in realitate;

– Per diem-uri acordate altor persoane decat cele prevazute in cererea de finantare sau buget;

– Incadrarea gresita a cheltuielilor in cadrul liniilor de buget cu ocazia raportarii (ex: servicii proiectare la linia de lucrari);

– Dublarea de costuri raportate;

– Cheltuieli administrative care depasesc procentul stabilit contractual;

– Plati care depasesc valorile indicate in contractele de achizitii (costuri, unitati, numar de unitati);

– Plati pentru produse sau servicii care nu erau prevazute in bugetul actiunii;

– Utilizarea sumelor alocate pentru perdiem in alte scopuri (de exemplu, plata unor servicii de mediere);

– Curs inforeuro/ mediu utilizat eronat.

Return to Top ▲Return to Top ▲