Autoritatea Comună de Management (ACM) este un organism executiv, având întreaga responsabilitate pentru gestionarea programului operațional comun, inclusiv a asistenței tehnice, și punerea în aplicare a deciziilor luate de către Comitetul Comun de Monitorizare.
ACM este responsabilă pentru gestionarea și implementarea programului operațional comun, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, precum și principiile eficienței și eficacității, în numele țărilor participante.

Responsabilitatile Autoritatii Comune de Management sunt urmatoarele :

 • organizarea si secretariatul reuniunilor Comitetului Comun de Monitorizare , inclusiv intocmirea proceselor verbale de reuniune
 • pregatirea bugetelor anuale detaliate ale programului si a cererilor de plata adresate Comisiei Europene
 • intocmirea rapoartelor operationale si financiare anuale si transmiterea acestora Comitetului Comun de Monitorizare si Comisiei Europene
 • punerea in aplicare prin intermediul serviciului sau de audit intern , a unui program de audit al circuitelor interne si al  aplicarii corecte a procedurilor in cadrul Autoritatii Comune de Management
 • lansare dupa aprobarea CCM a licitatiilor de oferte si a apelurilor pentru propuneri de proiecte
 • primirea ofertelor, organizarea si asigurarea presedintiei si secretariatul comitetelor de selectie
 • in urma selectarii proiectelor de catre Comitetul Comun de  Monitorizare, incheierea contractelor cu beneficiarii de grant si contractorii
 • monitorizarea si gestiunea financiara a proiectelor
 • informarea imediata a CCM cu privire la toate cazurile de recuperare litigioase
 • realizarea studiilor de impact asupra mediului la nivelul programului
 • punerea in aplicare a unui planul de informare si comunicare

Date contact Autoritatea Comuna de Management

Return to Top ▲Return to Top ▲