Secretariatul Tehnic Comun (STC) asista Autoritatea Comuna de Management si Comitetul Comun de Monitorizare in realizarea sarcinilor lor specifice. Mai precis, STC:

 • Indeplineste functia de secretariat pentru Comitetul Comun de Monitorizare (sarcinile includ pregatirea si transmitearea documentatiei, intocmirea minutelor intalnirilor, pregatirea deciziilor Comitetului Comun de Monitorizare in procesul de selectie a proiectelor)
 • Sub directa supervizare a Autoritatii Comune de Management, coordoneaza activitatea de generare de proiecte prin organizarea zilelor de informare cu sesiuni publice si consultari  oferite potentialilor solicitanti cu privire la procedurile de depunere a aplicatiilor ;
 • Sprijina Autoritatea Comuna de Management in pregatirea pachetului de licitatie ;
 • Colecteaza si inregistreaza propunerile de proiecte;
 • Organizeaza sesiuni de evaluare si asigura secretariatul comitetelor de evaluare ;
 • Efectueaza activitati de informare si publicitate, precum si relatii publice (de exemplu seminarii, parteneriate pentru dezvoltarea, intretinerea si actualizarea unei pagini de internet etc.) sub supravegherea Autoritatii Comune de Management si in conformitate cu planul de informare si comunicare ;
 • Coordoneaza si controleaza activitatea oficiilor STC ;
 • Colaboreaza cu organizatii, institutii si retele relevante pentru obiectivele programului ;
 • Cu sprijinul oficiilor STC, organizeaza si coordoneaza monitorizarea programului, inclusiv vizitele in teritoriu ;
 • Primeste si realizeaza verificarea cererilor de plata transmise de catre beneficiari, impreuna cu raportul de progres realizat de acestia si lista de verificare a documentelor suport; transmite documentele verficate catre Autoritatea Comuna de Management cu o notificare privind regularitatea si conformitatea cu regulile generale de cheltuire a fondurilor;
 • Introduce date in sistemul computerizat de monitorizare.

Date contact Secretariatul Tehnic Comun

Return to Top ▲Return to Top ▲