Procesul de programare

Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova ENI 2014-2020 a fost adoptat

Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova ENI 2014-2020, pentru care MDRAP are rolul de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană în data de 18 decembrie 2015.

Programul are un buget total de 89,8 milioane de EURO (din care 81 mil. EUR provin de la UE prin Instrumentul European de Vecinătate ENI, iar 8,1 mil. EUR reprezintă cofinanţarea asigurată de statele participante în program) şi se adresează cooperării transfrontaliere între judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi şi întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Obiectivul general al Programului este de a spori dezvoltarea economică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din aria programului, prin investiţii comune în educaţie, dezvoltare economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în acelaşi timp siguranţa şi securitatea cetăţenilor din cele două ţări.

Procesul de elaborare a Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova a fost finalizat.

Documentul final a fost aprobat de Comitetul Comun de Programare si a fost transmis in data de 30 iunie 2015 la Comisia Europeana pentru aprobare.

Versiunea finala a documentului poate fi descarcata aici.

Cea de a patra reuniune a Comitetului Comun de Programare al Programului Romania-Republica Moldova 2014-2020

In data de 13 Martie 2015 a avut loc cea de a patru reuniune a Comitetului Comun de Programare (CCP) al Programului Romania-Republica Moldova 2014-2020.

Membrii comitetului au discutat aspecte importante legate de implementarea viitorului program, actiunile ce urmeaza a fi finantate in cadrul programului precum si alocarea financiara pentru obiectivele tematice selectate.

In cadrul intalnirii CCP-ul a decis sa aloce 30% din fondurile programului pentru Proiecte Majore de Infrastructura care vor fi selectate prin incredintare directa. Restul fondurilor vor fi alocate prin apeluri de propuneri de proiecte in urmatoarele domenii: educatie si cercetare & inovare (8%), cultura si patrimoniu (14%), accesibilitate in regiuni (21%), siguranta si securitate (17%). 10% din fondurile programului vor fi alocate asistentei tehnice.

Avand in vedere stadiul actual al procesului de programare CCP-ul a decis ca Programul sa fie transmis Comisiei Europene la inceputul lunii Iunie 2015.

Versiunea agreata a programului va fi publicata pentru consultari publice pe site-ul Programului Romania-Ucraina-Republica Moldova www.ro-ua-md.net

A treia sedinta a Comitetului Comun de Programare, Bucuresti 23 Octombrie, 2014

Programul operational RO-MD-versiunea 1

Return to Top ▲Return to Top ▲