IMPLEMENTING / MONITORING OFFICER

GENERAL BACKROUND The general objective of the Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013 is to develop and realise cross-border cooperation projects in the specified programme area. In order to achieve its goals the programme is aiming at setting up a professional and effective Joint Technical Secretariat with educated and experienced international staff covering the […]

Mai mult

Secretariatul Tehnic Comun (STC)

Secretariatul Tehnic Comun (STC) asista Autoritatea Comuna de Management si Comitetul Comun de Monitorizare in realizarea sarcinilor lor specifice. Mai precis, STC: Indeplineste functia de secretariat pentru Comitetul Comun de Monitorizare (sarcinile includ pregatirea si transmitearea documentatiei, intocmirea minutelor intalnirilor, pregatirea deciziilor Comitetului Comun de Monitorizare in procesul de selectie a proiectelor) Sub directa supervizare […]

Mai mult

Autoritatea de Audit

Potrivit articolului 31 din Regulamentul Comisiei Europene Nr. 951/2007 care stabileste regulile de implementare pentr IEVP, Autoritatea Comuna de Management este supusa anual unei evaluari externe ex-post, evaluare realizata de catre un organism independent de ACM. Luand in considerare structurile si practicile existente, si printr-un acord cu tarile participante, Autoritatea de Audit de pe langa […]

Mai mult

Autoritatea Comuna de Management (ACM)

Autoritatea Comună de Management (ACM) este un organism executiv, având întreaga responsabilitate pentru gestionarea programului operațional comun, inclusiv a asistenței tehnice, și punerea în aplicare a deciziilor luate de către Comitetul Comun de Monitorizare. ACM este responsabilă pentru gestionarea și implementarea programului operațional comun, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, precum și principiile eficienței […]

Mai mult

Servicii de campanii de publicitate

BRCT Suceava anunta rezultatul procedurii Achiziției directe pentru atribuirea contractului de Servicii de campanii de publicitate – difuzare spot video în vederea creșterii gradului de informare și de conștientizare a publicului larg din aria eligibilă a Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, organizata pe doua loturi dupa cum urmeaza: – Lotul (1) Comisia de evaluare […]

Mai mult

Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)

Comitetul Comun de Monitorizare, care supervizeaza implementarea programului operational, este alcatuit din reprezentanti ai celor trei state partenere in program. Comitetul Comun de Monitorizare indeplineste urmatoarele functii: aproba planul de lucru al Autoritatii Comune de Management; decide asupra volumului si alocarii resurselor programului pentru asistenta tehnica si resurse umane; in cadrul fiecarei intalniri analizeaza deciziile […]

Mai mult

Servicii de campanii de publicitate

BRCT Suceava anunta lansarea Achiziției directe pentru atribuirea contractului de Servicii de campanii de publicitate – difuzare spot video în vederea creșterii gradului de informare și de conștientizare a publicului larg din aria eligibilă a  Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, organizata pe doua loturi dupa cum urmeaza: –       Lotul (1) minim 40 difuzări ale […]

Mai mult

Job Vacancy Assistant Manager

09/03/2014 The general objective of the Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013 is to develop and realise cross-border cooperation projects in the specified programme area. In order to achieve its goals the programme is aiming at setting up a professional and effective Joint Technical Secretariat with educated and experienced international staff covering the programme […]

Mai mult

Return to Top ▲Return to Top ▲