Comitetul Comun de Monitorizare, care supervizeaza implementarea programului operational, este alcatuit din reprezentanti ai celor trei state partenere in program.

Comitetul Comun de Monitorizare indeplineste urmatoarele functii:

  • aproba planul de lucru al Autoritatii Comune de Management;
  • decide asupra volumului si alocarii resurselor programului pentru asistenta tehnica si resurse umane;
  • in cadrul fiecarei intalniri analizeaza deciziile de management luate de catre Autoritatea Comuna de Management;
  • desemneaza comitetele de selectie a proiectelor;
  • aproba criteriile de selectie a proiectelor si ia decizia finala in procesul de selectie;
  • in cadrul fiecarei intalniri  pe baza documentelor transmise de catre Autoritatea Comuna de Management, CCM monitorizeaza si evalueaza progresul inregistrat in sensul atingerii obiectivelor specifice ale programului;
  • analizeaza toate rapoartele (inclusiv raportul de audit) transmise de catre Autoritatea Comuna de Management si, daca este cazul, ia masurile necesare;
  • examineaza cazurile  de recuperare care ii sunt aduse in atentie de catre Autoritatea Comuna de Management;
  • decide cu privire la efectuarea evaluarilor programului, numind evaluatori independenti;
  • ia in considerare realocari intre prioritati pentru a imbunatati managementul programului.

Date contact Comitetul Comun de Monitorizare

Return to Top ▲Return to Top ▲