Структура програми

  • СПІЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАРІАТ (СТС) Спільний Технічний Секретаріат допомагає Спільному органу управління, Спільному моніторинговому комітету в здійсненні їх обов’язків. А саме, обов’язками СТС є: Здійснення функцій секретаріату Спільним моніторинговим комітетом (підготовка і розсилання документації поштою, протоколювання зустрічей, приготування рішень Спільним моніторинговим ... Детальніше
  • Орган з аудиту Ст. 31  Регламенту Комісії (ЕC)  №951/2007, який установлює правила для здійснення Операційної програми ППС ЄІСП, говорить, що СОУ повинен проходити щорічну перевірку,  яку здійснює повністю незалежна від СОУ організація. Враховуючи існуючу практику та узгоджуючи з усіма ... Детальніше
  • СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ Спільний орган управління (СОУ) – виконавчий орган який несе повну відповідальність за управління Спільної операційної програми, зокрема надання технічної допомоги і виконання рішень, ухвалених Спільним моніторинговим комітетом. Спільний орган управління відповідає за управління і виконання Спільної операційної програми, ... Детальніше
  • Спільний моніторинговий комітет (MК) Держави-учасниці створили Спільний моніторинговий комітет. Спільний моніторинговий комітет здійснює контроль за програмою і несе відповідальність за стратегічну адаптацію Програми. Завданням Спільного моніторингового комітету є забезпечення якості та ефективності виконання, а також звітності програми.   Комітет приймає  наступні ... Детальніше
Return to Top ▲Return to Top ▲