Часті запитання

Питання Відповіді
  1. Яку мову слід використовувати для візуальних елементів ідентичності при виробництві рекламних / інформаційних матеріалів на двох або трьох мовах?
Правило є таким, що використовується для елементів візуальної ідентичності та ж сама мова, якою написан матеріал. Якщо розробляються рекламні / інформаційі матеріали в двох або трьох мовах, візуальні елементи повинні бути написані англійською мовою.
  1. Якими є вимоги до видимості сайтів, розроблених в рамках проектів, що фінансуються через Спільну операційну програму Румунія-Україна-Молдова?
Як мінімум, повинне бути поміщено посилання на веб-сайт програми, а також до сайту Європейської Комісії, будуть знайдені всі візуальні елементи відповідно до Розділу 6, Додаток 3 з Керівництва видимості Програми.
  1. При організації заходу (тренінг, конференція, семінар) в рамках проекту, що фінансується Спільною операційною програмою Румунія-Україна-Молдова, які елементи візуальної ідентифікації повинні використовуватися?

 

Наступні елементи візуальної ідентифікації повинні з’явитися на всіх матеріалах, вироблених для будь-якого громадського заходу, щоб учасники знали, що він фінансується Європейським Союзом через Спільну операційну програму Румунія-Україна-Молдова:-       Прапор Європейського Союзу;

–       Логотип Програми;

–       Веб-адреса Програми;

–       Ключовафраза;

–       ПовнаназваПрограми;

–       Назва та код проекту

  1. Яку мову слід використовувати для етикеток, які повинні бути поставлені на засоби / обладнання, які були придбані в рамках проекту фінансованого Спільною операційною програмою Румунія-Україна-Молдова?
Етикетки для автомобілів / обладнання / меблів повинні бути складені англійською мовою і мовою бенефіціара / партнера гранту.
  1. Де знаходяться візуальні елементи ідентичності, які були перекладені румунською та українською мовами?
Офіційний переклад на цих двох мовах елементів візуальної ідентичності, затверджений Спільним Органом Управління, знаходиться на веб-сайті Програми по веб-адресі:http://www.ro-ua-md.net//programme/visual-identity/ .
  1. Чи можуть бути використанісуми перераховані Органом Управління на рівні проекту партнерами, відповідно до їх поточних потреб (один з партнерів потребує меньших коштів в один час, а інший потребує додаткових коштів для діяльності до наступного траншу фінансування).

 

Орган Управління отримав такі прохання про перерозподіл сум між партнерами, для забезпечення ефективного продовження діяльностіОрган Управління, в принципі, згоден з цим заходом, для розподілу ресурсів в процесі реалізації.

У будь-якому випадку, Бенефіціанти були навчені про те, що орган управління повинен лише бути проінформованим про застсовані заходи, а також профінансові коригування розподілу коштівміж партнерами по проекту, які треба зробити до завершення діяльністі і, таким чином, сприяти дотриманню терміна та її завершенню.

  1. Як можуть бути використані суми в непередбачених ситуаціях?
Суми, які включені в цій главі, можуть бути використані на основі переконливого обгрунтування, включеного в додаток до контракту гранту.
  1. Які реглементування треба застосовувати в разі будівництва будівлі (наприклад, технічні регламенти) бенефіціаром коштів?
Для отримання дозволу на будівництво, треба дотримуватися законодавства країни, в якій здійснюються інвестиції. У той же час, треба перевірити положення грант-контракту (включаючи первісну заявку), з метою оцінки дотримання чинних вимог інвестіций з грант-контрактом.
  1. Чи можуть товари, які були куплені в рамках одного проекту, бути передані від одного партнера до іншого?
Куплені товари можуть бути передані від одного партнера до іншого, згідно умовам передбаченим в грант-контракті (заява на отримання гранту, відповідні положення особливих / загальних умов).Спільний Технічний Секретаріат таСпільний Орган Управлінняповинні бути проінформовані відповідним чином.
      10.  Які найпоширеніші помилки, які призвели до неправомірних витрат бенефіціарів? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– необгрунтовані суми, які були повидомлені, або обгрунтовані лише частково підтверджуючими документами;- Перевищення межі допустимих значень бюджетних ліній;

– Подолання одиничної ставкі або недотримання обумовленого числа одиниць передбачених в кожній бюджетній лінії;

– Запит щодо врегулювання ПДВ у ситуаціях, коли ці партнери звільнені від сплати цього податку;

– Втрати від повідомленних курсових різниць;

– Недотримання національного законодавства за значеннями, встановленими для внутрішніх і зовнішніх переміщень в державних установах;

– Виплачені зарплати, коли кількість відпрацьованих годин вище, ніж у реальності;

– Добові видані іншим особам, ніж тім, які передбачені в заявці на фінансування або в бюджеті;

– Помилкове включення витрат до бюджетних лінійпри складанні звітів (наприклад: надання послуг проектування на лінії робот);

– Дублювання повідомлених витрат;

– Адміністративні витрати, які перевищують процент встановлений у договорі;

– Платежі, які перевищують суми, зазначені в контрактах закупівель (витрати, одиниці, кількість одиниць);

– Платежі за товари або послуги, які не були передбачені в бюджеті дії;

– Використаннявиділених сум для добовихв інших цілях (наприклад, оплата посередницьких послуг);

– Помилково використанийКурс InforEuro / середній .

Return to Top ▲Return to Top ▲