Спільний Технічний Секретаріат допомагає Спільному органу управління, Спільному моніторинговому комітету в здійсненні їх обов’язків. А саме, обов’язками СТС є:

 • Здійснення функцій секретаріату Спільним моніторинговим комітетом (підготовка і розсилання документації поштою, протоколювання зустрічей, приготування рішень Спільним моніторинговим комітетом щодо відбору проектів);
 • Під наглядом СОУ, координувати створення проектів, шляхом організації “інформаційних днів” відкритих для громадськості та організації індивідуальних консультацій для потенційних претендентів щодо процедур подання;
 • Підтримка СОУ при підготовці пакету програм
 • Збір і реєстрація всіх проектних запитів;
 • Організація сесії для оцінювання і здійснення функцій секретаріату для  комітетів оцінювання.
 • Здійснення діяльності із розповсюдження інформації і зв’язок з громадськістю (семінари, конференції, форуми співпраці, створення, підтримка і оновлення веб-сайту тощо) під наглядом Спільного органу управління, згідно із планом інформування;
 • Координування і управління діяльністю філій СТС;
 • Здійснення співробітництва із організаціями, установами і мережами для виконання завдань програми;
 • За  підтримкою антени СТС організовувати і координувати контроль програми, зокрема відвідування веб-сайту;
 • Отримання і здійснення перевірки заявок про оплату, наданих користувачами, разом з повідомленням і додатковими документами; надсилання перевірених документів СОУ із повідомленням щодо регулярності і виконання правил здійснення витрат;
 • Введення даних в комп’ютеризовану систему контролю;

Зв’яжіться з Спільним  технічним секретаріатом

Return to Top ▲Return to Top ▲