ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАХОДИ

ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАХОДИ

Спільна операційна програма Румунія-Україна-Молдова охоплює три пріоритети і один додатковий елемент –  Технічну допомогу.

Кожен пріоритет розділено на більш детальні розділи, під назвою “заходи”.
Пріоритети

Пріоритет 1формування конкурентоздатної економіки на прикордонній території. Цей пріоритет має на меті поліпшення економічної ситуації прикордонних територій шляхом підтримки диверсифікації і модернізації економіки.

– 1.1 Поліпшення продуктивності і конкурентоспроможності в міських і сільських регіонах
– 1.2  Ініціативи співробітництва в сфері транспорту та енергетичної  інфраструктури

Пріоритет 2: екологічні виклики і готовність до надзвичайних ситуацій. Цей пріоритет має на меті розробку довгострокових рішень екологічних проблем, з якими стикаються прикордонні області, особливо ті, які пов’язані з надзвичайними екологічними ситуаціями, коли скоординований підхід є надзвичайно важливим.

 2.1 Спільне вирішення екологічних проблем, зокрема готовність до надзвичайних ситуацій.
– 2.2 Водопостачання, управління стічними водами.

  Пріоритет 3: співпраця „Людина до людини”.  Цей пріоритет має на меті сприяння більшій взаємодії між людьми і громадами, що живуть в прикордонних областях.

– 3.1 Місцеві та регіональні адміністрації, підтримка організацій громадянського суспільства і місцевих громад.
– 3.2   Освітній, соціальний і культурний обмін.

Технічна допомога. Мета Технічної допомоги – досягти реального і ефективного виконання Програми через підготовку, моніторинг, адміністративну і технічну підтримку, і забезпечення якомога ширшої участі громадськості.

Технічна Допомога

Метою технічної допомоги є ефективна реалізація програми, розширення підготовки, моніторингу, адміністративно-технічної підтримки і забезпечення найширшої участі всіх зацікавлених сторін.

Технічна допомога складатиметься з двох головних компонентів:
1.  Управління програмою та її виконання.
2.  Інформування.

Для отримання детальнішої інформації про проекти, які можуть отримати фінансування для кожного заходу, згаданого вище, завантажте Програмні документи Спільної операційної програми Румунія-Україна-Молдова.

Return to Top ▲Return to Top ▲